Masumi Ormandy Birthday Concert at Keystone, Roppongi
1月 7, 2017

2017.01.07 (Roppongi, Tokyo)